Future Science Group
Browse
Download file
Download file
Download file
Download file
Download file
1/1
5 files

Inhaled nintentanib, pirfenidone and macitentan for pulmonary fibrosis: a laboratory experiment

figure
posted on 2023-08-16, 09:22 authored by Paul Zarogoulidis, Dimitris Petridis, Haidong Huang, Chong Bai, Panagoula Oikonomou, Christina Nikolaou, Dimitris Matthaios, Eleni-Isidora Perdikouri, Vasilis Papadopoulos, Savvas Petanidis, Christoforos Kosmidis, Charalampos Charalampidis, Wolfgang Hohenforst-Schmidt, Nikos Kougkas, Chrysanthi Sardeli

Supplementary figures 1-5

History