Future Science Group
Browse
1342 Suppl.docx (20.11 kB)

Supplementary Material – Phase I/Ib Dose-Escalation Study of Avelumab in Chinese Patients With Advanced Solid Tumors

Download (20.11 kB)
dataset
posted on 2022-03-31, 07:41 authored by Figshare Future Science GroupFigshare Future Science Group, Yi-Long Wu, Ying Cheng, Huajun Chen, Haiyan Tu, Chongrui Xu, Zhen Wang, Ying Liu, Ying Xin, Haizhou Lou, Wei Wang, Kevin Chin, Dandan Li, Di Zhao, Yanfei Gao, Wenping Xu, Hongming Pan

Supplementary Table 1. Antitumor activity

Phase I/Ib Dose-Escalation Study of Avelumab in Chinese Patients With Advanced Solid Tumors

Funding

Merck, Pfizer

History